โปรดเกล้าฯ’จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา’เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี  ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มิ.ย.2560 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews