อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

ความเป็นธรรมชาติของจังหวัดพังงาสะท้อนผ่านการเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และหนึ่งในนั้นคืออุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ซึ่งสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าชายหาด และป่าชายเลน และมีเทือกเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาหลัก เขาลำรู่ เขาแสงทอง เขาไม้แก้ว และเขาปลายบางโต๊ะ มียอดเขาสูงที่สุดประมาณ 1,077 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ ของจังหวัดพังงา ได้แก่ แม่น้ำตะกั่วป่าและแม่น้ำพังงา และยังประกอบด้วยคลองและลำห้วยลำธารเล็ก ๆ มากมาย ส่วนบริเวณที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลัก–ลำรู่ เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเล เป็นระบบนิเวศหาดหิน ระบบนิเวศหาดทราย และกลุ่มปะการัง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand