รัฐบาลเตรียมจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกว่า 60,000 กองทุน

รัฐบาลเตรียมจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านเพิ่ม กองทุนละ 300,000 บาท 66,000 กองทุน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า ขณะนี้ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี 20,000 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว โดยจะนำไปจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน ไม่เกินกองทุนละ 300,000 บาท ซึ่งมีประมาณ 66,000 กองทุน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ กำลังดำเนินการขณะนี้ คือ การเตรียมการกำหนดระเบียบ เพื่อบริหารงบประมาณและโครงการ ซึ่งจะยึดแนวทางเดิมที่มีหลักเกณฑ์กว้างๆ เช่น คุณสมบัติของกองทุนต้องเป็นนิติบุคคล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง มีงบประมาณประจำปี มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่อง มีกรรมการและสมาชิกในการบริหารจัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม หรือเป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือเป็นโครงการที่ทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน เช่น ร้านค้าชุมชน น้ำดื่มชุมชน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกลทางการเกษตร

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว จากนั้นสัปดาห์ถัดไปจะประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว หากลงไปถึงพื้นที่ได้ ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ ทั้งนี้ โครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านจะลงไปทำงานในทีมไทยนิยมฯ ที่มีกว่า 8,000 ทีมด้วย

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น กองทุนละ 1,000,000 บาท, 500,000 บาท ซึ่งนำไปเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม จากนั้นในสมัยรัฐบาลชุดนี้ได้จัดสรรงบประมาณในรอบแรก กองทุนละ 500,000 บาท รอบที่ 2 จัดสรรให้อีกกองทุนละ 200,000 บาท และรอบล่าสุดนี้ กองทุนละ 300,000 บาท ซึ่งออกระเบียบห้ามกู้ แต่ต้องไปจัดทำแนวทางที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ และอนุญาตให้กองทุนรวมตัวกันได้.-สำนักข่าวไทย