รองปลัดสธ. ยันไม่ลดจิตแพทย์ในรพ.

สธ.แจงไม่มีการลด “จิตแพทย์” ใน รพ. เผยอยู่ระหว่างปรับปรุงกรอบอัตรากำลังใหม่ คาดได้ข้อสรุป 17 ม.ค.นี้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีเฟซบุ๊กเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงสธ. มีคำสั่งลดจำนวนจิตแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดลง ทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น และขาดกำลังใจในการทำงาน

ว่า เดิมกระทรวงมีการประกาศกรอบอัตรากำลังทุกสาขาของทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อโรงพยาบาลนำกรอบไปบริหารจัดการ ก็ทราบว่าทางกลุ่มงานจิตเวชมีปัญหา จึงทำเรื่องเสนอมายังส่วนกลางเมื่อปีที่ผ่านมา ให้ทบทวนกรอบกำลังคน เนื่องจากกรอบเดิมที่ออกไปไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ทำ ซึ่งก็อยู่ระหว่างทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกรอบอัตรากำลังใหม่ในส่วนของกลุ่มงานจิตเวช ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงบ่ายของวันที่ 17 ม.ค.นี้ และจะมีการเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งคิดว่ากรอบกำลังใหม่ของทางด้านจิตเวชในครั้งนี้น่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

“หลังจากโรงพยาบาลนำกรอบไปบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ บางโรงพยาบาลอาจจะค่อนข้างตึงตัวในการใช้กรอบ คนทำงานก็กังวล จะเป็นการบีบคนหรืออย่างไร ซึ่งเรื่องกรอบกำลังคนเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ ดำเนินการ และยืนยันว่าไม่ได้มีการเอาคนออก เพราะหลักการแล้วทำไม่ได้ ก็ต้องอยู่เหมือนเดิม อีกทั้งจิตแพทย์เองก็เป็นสาขาขาดแคลน และ 3-4 ปีมานี้ก็มีภาระงานมากชัดเจน นอกจากนี้ ในโรงพยาบาลเมื่อเปิดบริการไปแล้ว เราไม่เคยถอยหรือลดลง ซึ่งปัญหาของกลุ่มงานจิตเวชทาง สธ.ก็รับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยลำดับ” พญ.พรรณพิมล กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews