กรมสุขภาพจิตระดม 14 ทีมจิตแพทย์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

กรมสุขภาพจิต ห่วงคนไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเสี่ยงเครียดเน้นให้ผู้ประสบภัยปรับตัวและเข้มแข็งทำความเข้าใจจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยดี
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ได้ระดมทีมจิตแพทย์เอ็มแค็ท (MCATT) 14 ทีม ลงตรวจประเมินความเครียด อาการซึมเศร้าผู้ประสบอุทกภัยที่ จ. สกลนคร

เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถปรับตัวและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (7 ส.ค.) เป็นต้นไป ในพื้นที่ 8 อำเภอที่วิกฤตที่สุดก่อน ได้แก่ อ.เมือง กุสุมาลย์ พรรณานิคม วานรนิวาส โพนนาแก้ว พังโคน อากาศอำนวย และอ.สว่างแดนดิน ส่วนพื้นที่จังหวัดนครพนม จะดำเนินการเยียวยาฟื้นฟูในระยะต่อไป สำหรับผลการดูแลสุขภาพจิตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ จ.สกลนคร ตรวจประเมินผู้ประสบภัย 765 คน เป็นผู้ใหญ่ 542 คน ที่เหลือเป็นเด็ก ในจำนวนนี้ร้อยละ 60 เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 468 คน มากที่สุดคือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังประจำตัว จำนวน 343 คน พบว่าร้อยละ 85 มีความเครียดในระดับน้อย พบเครียดปานกลางถึงรุนแรงรวม 67 คน ในจำนวนนี้ มีอาการซึมเศร้า 10 คน และมีความคิดฆ่าตัวตาย 1 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth